16 maja 2019

Program

29 października 2019 (wtorek)
10.00-11.00 rejestracja uczestników
11.00-11.15 powitanie gości przez organizatorów

11.15–13.30 Debata I: Granice ingerencji w intymną przestrzeń dziecka i nastolatka
Referaty wprowadzające:
11.15-11.35 dr n. med. Sławomir Jakima (Redaktor Naczelny Seksuologii Polskiej)
Aspekty psychorozwoju naruszania granic intymnych dziecka i nastolatka
11.35-11.55 ks. dr Grzegorz Babiarz
Terapeutyczny wpływ bliskości z pacjentem
11.55-12.15 dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ (Katedra Prawa Karnego UJ, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego)
Aspekty prawne ingerencji w intymną przestrzeń osób nieletnich
12.15-13.30 Dyskusja z udziałem: dr hab. Szymon Skoczeń (Collegium Medicum UJ), dr Aleksandra Sarna (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Rafał Fudala, mgr Paulina Koperna (Uniwersytet Pedagogiczny).
13.30-14.15 przerwa obiadowa

14.15 – 17.15 Debata II: Jak wspierać dziecko w procesie leczenia?
Referaty wprowadzające:
14.15-14.35 prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz (Collegium Medicum UJ, Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej USzD)
Świat dziecka z chorobą nowotworową
14.35-14.55 prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski (Collegium Medicum UJ, Oddział Neurochirurgiczny USzD)
Jakość życia dziecka z guzem mózgu
14.55-15.15 dr hab. Beata Antoszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
mgr AleksandraTobota (Instytut Matki i Dziecka Warszawa)
„Moja relacja z lekarzem prowadzącym” opinie dzieci hospitalizowanych
z powodu choroby nowotworowej
15.15- 15.35 mgr Daniela Winnicka (Klinika Transplantologii Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Terapia Snoezelen (Sala Doświadczeń Świata) jako propozycja działań terapeutycznych dla dzieci chorych na nowotwory
15.35-15.55 mgr Karolina Szymańska (AWF Kraków), dr Dorota Gazurek (AWF Kraków), dr E. Szymańska (AWF Kraków)
Ocena skuteczności treningu fizycznego stosowanego w rehabilitacji dzieci i młodzieży chorującej na białaczkę – przegląd piśmiennictwa
15.55-17.00 Dyskusja z udziałem: mgr Danuta Gilarska (Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobą nowotworową KOLIBER), mgr Iwona Zając (rodzic), dr H. Stępniewska-Gębik (Uniwersytet Pedagogiczny)

30 pażdziernika 2019 (środa)

09.00-10.45 Debata III: Postawy wobec choroby i chorujących – dlaczego edukacja?
Referaty wprowadzające:
09.00-09.20 mgr Danuta Lichosik-Favara (Europejski Instytut Onkologii, Włochy)
Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym – edukacja terapeutyczna
09.20-09.40 mgr Marta Krupska (Uniwersytet Pedagogiczny)
Doświadczenie pedagogiczne w opiece paliatywnej – kilka refleksji w świetle pedagogiki fenomenologicznej Maxa van Manena
09.40-10.00 dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP, dr H. Stępniewska-Gębik (Uniwersytet Pedagogiczny)
Jawne i ukryte postawy nastolatków wobec rówieśników chorujących onkologicznie
10.00-10.45 Dyskusja z udziałem: mgr Danuta Gilarska (Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobą nowotworową KOLIBER), dr Olga Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny)
10.45-11.15 przerwa kawowa

11.15-14.00 Debata IV: Estetyka(?) przestrzeni otaczającej chore dziecko
Referaty wprowadzające:
11.15-11.45 prof. dr hab. Jacek Cupryś (Akademia Sztuk Pięknych)
Intencja – Wizja – Realizacja. Refleksja wprowadzająca
11.45-12.15 dr hab. Alicja Duzel-Bilińska (Akademia Sztuk Pięknych), dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP
O artystycznym poszukiwaniu ontologii przestrzeni otaczającej chore dziecko
12.15-14.00 dyskusja z udziałem: dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Aleksandra Strączek (studentka ASP), Aleksandra Boczar (studentka ASP)